top of page

Về Wastelink ...

Wastelink là một công ty Úc có trụ sở tại Central Coast bang New South Wales, phía bắc Sydney 

Công ty chúng tôi bắt đầu hoạt động từ Tháng 2 năm 1989, tập trung vào hệ thống nước và nước thải từ năm 1991. Wastelink cung cấp giải pháp phần mềm dịch vụ (SaaS), và một thiết bị đo đạc khác liên quan tới phần mềm

Ở Úc, Wastelink đã triển khai thành công các dự án ở bang New South Wales, Queensland, Western Australia và Australian Capital Territory.

Chúng tôi đã tới Việt Nam cùng với AWA (Hội nước Úc) từ năm 2015 và đã triển khai một số dự án cùng với Phukhaco, đối tác của chúng tôi ở thành phố Hồ Chí Minh

Mặc dù hệ thống phần mềm của chúng tôi được thiết kế cho lĩnh vực nước và nước thải, tuy nhiên các hệ thống này cũng hoàn toàn có thể được áp dụng cho các lĩnh vực khác cần theo dõi đánh giá và kiểm tra. Chúng tôi cũng rất hân hạnh được làm việc với các đối tác trong các lĩnh vực khác. 

Chúng tôi có thể cung cấp giải pháp tùy biến theo các yêu cầu cụ thể của khách hàng mặc dù chúng tôi tin rằng khách hàng sẽ rất hài lòng với hệ thống phần mềm rất linh hoạt mà chúng tôi đang sử dụng.

bottom of page