top of page

QUẢN LÝ HIỆN TƯỢNG NƯỚC VA

Hệ thống quản lý hiện tượng nước va của Wastelink cung cấp cho khách hàng một nền tảng tin cậy để duy quản lý các thiết bị van chống nước va trong hệ thống cấp nước .

Khách hàng có thể quản lý bằng cách lưu trữ thông tin các lần kiêm tra thiết bị trong toàn bộ hệ thống, cung cấp một danh sách và thư thông báo cho các thiết bị cần phải tiếp tục kiểm tra, cũng như các thiết bị đã quá hạn 

 

Bằng cách sử dụng hệ thống quản lý của Wastelink, khách hàng sẽ nhanh chóng hơn và dễ dàng hơn thực hiện được công việc này 

bottom of page