top of page
AdobeStock_217569173.jpeg

Quản lý dữ liệu

Đối với một doanh nghiệp hoặc một nhà quản lý có phạm vi hoạt động trải rộng khắp một tỉnh, liên tỉnh hoặc toàn quốc, việc thu thập và quản lý dữ liệu một cách tổng thể hệ và thống theo thời gian thực là vô cùng cần thiết. Điều này giúp đảm bảo tính chính xác và thiết thực của dữ liệu được thu thập. 

Để đảm bảo dữ liệu thu thập trong quá trình kiểm tra đánh giá giúp đưa ra thông tin chính xác và có ích, dữ liệu này cần được quản lý tại một hoặc một vài đầu mối tập trung để thông tin cho người ra quyết định.

Wastelink hỗ trợ khách hàng đạt được điều này thông qua việc sử dụng điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc máy tính xách tay, kết nối internet với ứng dụng quản lý văn phòng "backend" của chúng tôi.

 

Sử dụng hệ thống Wastelink sẽ mang lại lợi ích:

 

  • Thu thập dữ liệu chính xác và nhanh chóng 

  • Cung cấp thông tin dữ liệu này cho cán bộ phụ trách để ra quyết định kịp thời 

  • Cung cấp báo cáo tình hình hoạt động cho các văn phòng cấp tỉnh/liên tỉnh hoặc trung ương 

  • Giúp khách hàng thay thế hệ thống báo cáo giấy tờ thủ công a

    • Nâng cao tính chính xác và sát thực của dữ liệu

    • Dễ dàng phân tích dữ liệu

    • Giảm thiểu nhân công 

Hệ thống quản lý dữ liệu tùy biến của chúng tôi có thể đảm bảo các yêu cầu của khách hàng. Chúng tôi xuất phát từ yêu cầu của khách hàng, điều này giảm thiểu chi phi và thời gian phát triển hệ thống gấp 10 lần so với các phương pháp thông thường. 

Wastelink có thể hỗ trợ kết nối thông tin dữ liệu với thời gian và chi phí tối thiểu, cung cấp cho khách hàng chính xác dữ liệu mà họ cần tại đúng vị trí và thời gian yêu cầu. 

Hãy liên hệ với chúng tôi  để thảo luận chi tiết 

bottom of page