top of page

Wastelink - Phương thức hợp tác 

Phầm mềm quản lý công việc

Xây dựng hợp tác

 

Chúng tôi hi vọng sẽ được làm việc cùng các đối tác trong thời gian dài, vì vậy việc xây dựng quan hệ tốt đẹp là một điều rất quan trọng đối với chúng tôi.

Tại Wastelink, chúng tôi tin rằng việc thường xuyên trao đổi với khách hàng, cởi mở hợp tác để cùng đạt mục tiêu xây dựng các ý tưởng và đề xuất là cách để cùng nhau phát triển.

Linh hoạt

Wastelink tin rằng sự linh hoạt trong kinh doanh,  ví dụ, chúng tôi có thể làm việc với bạn từ khi phát triển ý tưởng đến khi bạn đồng ý phương án hệ thống 'ý tưởng' để cho thấy chúng tôi có thể làm những gì bạn muốn. Bạn không trả tiền cho đến khi hoàn thành giai đoạn đã thỏa thuận.

Chúng tôi thường đề xuất thêm các ý tưởng của mình cho khách hàng và những ý tưởng đó luôn hữu ích với khách hàng.

Phát triển phần mềm không thường xuyên linh hoạt và thường ít có sự tùy biến. Chúng tôi đã tìm kiếm các công cụ và kỹ thuật để tối ưu hóa sự tùy biến của phần mềm

Bằng cách tiếp cận đó, chúng tôi có thể cung cấp một hệ thống phần mềm nhanh chóng và đảm bảo đúng nhu cầu của khách hàng

bottom of page