top of page

Biểu giá và phí

Wastelink cung cấp sản phẩm theo mô hình SaaS (dịch vụ phần mềm)   

Sản phẩm bao gồm

  • Cung cấp ứng dụng và cơ sở dữ liệu

  • Tùy biến theo yêu cầu khách hàng

  • Hướng dẫn sử dụng sản phẩm, online hoặc trực tiếp 

  • Bảo mật cơ sở dữ liệu

  • Phương pháp dự phòng và khôi phục dữ liệu

  • Chống virus, phần mềm gián điệp v..v..

Chi phí sử dụng phần mềm hàng tháng đã bao gồm tất cả các dịch vụ trên 

Chi phí sử dụng hàng tháng được tính toán theo mức độ sử dụng 

Chúng tôi sử dụng phương pháp ma trận để dễ dàng tính toàn phi phí 

Ví dụ, với dịch vụ kiểm tra bảo trì bảo dưỡng, chi phí được tính dựa trên số lần kiểm tra trong một tháng. Nếu khách hàng có 5 địa điểm tương tự nhau, mỗi địa điểm có 10 vị trí kiểm tra, tổng 50 (5x10) sẽ được sử dụng để tính toán chi phí 

Với quản lý chất thải, cấp nước và thoát nước, chi phí được tính dựa trên số lượng địa điểm, thiết bị và đấu nối trong hệ thống

Ứng dụng Wastelink sẽ không bao giờ dừng lại khi bạn đã sử dụng nhiều hơn số lượng vị trí đăng ký. Wastelink sẽ xem xét lại bảng chi phí tính toán để phù hợp với khách hàng .

Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin 

 

 

bottom of page