top of page

Quản lý đấu nối thoát nước

GIS map showing infrastructure.JPG

Quản lý hiệu quả đấu nối thoát nước là một công việc quan trọng đối với các công ty cấp thoát nước 

Wastelink hỗ trợ khách hàng thực hiện nhiệm vụ này.

Wastelink cung cấp hệ thống quản lý mà khách hàng sẽ cần thiết phải sử dụng, bao gồm phát triển ứng dụng quản lý nguồn phát thải, các báo cáo thống kê, kiểm tra tại từng vị trí, đảm bảo thực hiện đúng yêu cầu và giám sát hoạt động. 

Kinh nghiệm của chúng tôi được tích lũy ra rất nhiều năm triển khai thực tế, bao gồm không chỉ các đấu nối thoát nước đơn giản hộ gia đình mà còn với các trung tâm thương mai phức tạp và khu công nghiệp, nơi là các thiết bị xử lý sơ bộ thường được sử dụng trước khi nước thải đổ vào mạng lưới thu gom. Trong các trường hợp phức tạp, Wastelink cũng theo dõi hoạt động của các thiết bị tiền xử lý và các hoạt động vận hành bảo dưỡng (ví dụ làm vệ sinh) trong suốt vòng đời sản phẩm.

Một hệ thống quản lý đầy đủ cho công việc này sẽ bao gồm ứng dụng di dộng để thu thập dữ liệu tại từng vị trí và gửi thông tin về văn phòng trung tâm để đảm bảo rằng toàn bộ thông tin đấu nối thoát nước đã được lưu trữ và báo cáo.

Hệ thống quản lý của Wastelink bao gồm ứng dụng di động và ứng dụng web sẽ giúp khách hàng thực hiện công việc này, cụ thể 

  • Ngăn chặn hiện tượng cống thoát nước không được đấu nối 

  • Ngăn chặn hiện tượng đấu nối sai quy định của cơ quan chức năng

  • Cung cấp thêm các thông tin liên quan tới đấu nối thoát nước, bao gồm lưu lượng tối đa, giới hạn chất ô nhiễm, phải đóng thêm tiền khi vượt quá mức thiết kế 

Sau tất cả, với mục tiêu là bảo vệ hệ thống cống thoát nước, công nhân làm việc trong cống và các trạm bơm, trạm xử lý nước thải, và môi trường của chúng ta.

Chúng tôi hiểu nhu cầu của các doanh nghiệp nước và nước thải là rất khác nhau, vì vậy hãy trao đổi với chúng tôi yêu cầu của bạn để từ đó Wastelink sẽ hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ này

sew1.jpg
bottom of page