top of page

Wastelink

Khách hàng và Dự án

Wastelink chuyên cung cấp ứng dựng phầm mềm trong lĩnh vực nước và nước thải được thiết kế tiêu chuẩn theo yêu cầu người sử dụng dự trên nền tảng di dộng (điện thoại, máy tính bảng) và website để thu thập dữ liệu nhằm hỗ trợ tối đa chức năng quản lý và đưa ra quyết định.

Từ trước khi công nghệ di động và internet phát triển như hiện nay, chúng tôi đã triển khai rất nhiều hệ thống trong lĩnh vực nước và nước thải. 

Khách hàng/dự án ở Úc

Chúng tôi hiện nay đang cung cấp dịch vụ cho rất nhiều khách hàng ở bang New South Wales 

Các dịch vụ bao gồm

  • Cơ sở dữ liệu quản lý chất thải, nhằm phục vụ công tác quản lý

  • Các công cụ kiểu soát quản lý chất thải

  • Giám sát hoạt động các xe chở chất thải

Một số dịch vụ tương tự cũng được áp dụng cho công tác quản lý cấp nước

Khách hàng/dự án ở Việt Nam

Đầu năm 2019, chúng tôi triển khai dự án thí điểm để thu thập dữ liệu quản lý vận hành các trạm cấp nước sinh hoạt Hội Nước Úc (AWA) phối hợp với Austrade cung cấp

 

Chúng tôi cũng cung cấp hệ thống quản lý vận hành hàng ngày Wastelink app cho một trạm Xử lý nước thải (WWTP) ở thành phố Hồ Chí Minh từ giữa năm 2018

Ngoài ra, chúng tôi cũng hỗ trợ một bến xe ở thành phố Hồ Chí Minh sử dụng ứng dụng Wastelink app để báo cáo công tác vệ sinh cho toàn bộ bến xe

Các khách hàng/dự án khác

Sydney-Water-Logo.png

Tập đoàn Nước Sydney là công ty nước và nước thải cung cấp dịch vụ cho toàn bộ khu vực Sydney bang New South Wales. Năm 1991, chúng tôi bắt đầu làm việc với họ để xây dựng hệ thống theo dõi và quản lý chất thải trong toàn bộ khu vực

Tất cả công tác bảo trì 13.000 bể tách mỡ được theo dõi đầy đủ, bao gồm 80.000 công tác được thực hiện một năm với 27 công ty dịch vụ bảo trì tham gia.

Năm 2007, Tập đoàn bắt đầu sử dụng hệ thống quản lý mới của chúng tôi thông qua thiết bị di động để thu thập dữ liệu từ các công ty dịch vụ sau khi họ hoàn thành công việc, vận chuyển chất thải tới nơi xử lý. 

Tập đoàn Nước Sydney và 27 công ty dịch vụ bảo trì đã sử dụng hệ thống quản lý của chúng tôi. Điều này giúp thiểu tối đa nhân lực và công sức, công việc được thực hiện dễ dàng với mức độ tuân thủ quy định cao.

Công ty Nước Gold Coast là công ty nước và nước thải cung cấp dịch vụ cho vùng Gold Coast, phía Nam thành phố Brisbane bang Queensland. Wastelink bắt đầu làm việc với họ từ năm 2005 để xây dựng hệ thống theo dõi và quản lý chất thải trong toàn bộ khu vực.

Tất cả công tác bảo trì 4.000 bể tách mỡ được theo dõi đầy đủ, bao gồm 25.000 công tác được thực hiện một năm với nhiều công ty dịch vụ bảo trì tham gia..

Năm 2007, Tập đoàn bắt đầu sử dụng hệ thống quản lý mới của chúng tôi thông qua thiết bị di động để thu thập dữ liệu từ các công ty dịch vụ sau khi họ hoàn thành công việc, vận chuyển chất thải tới nơi xử lý. 

GCC.jpg
bottom of page