top of page

Phần mềm quản lý chất thải 

Chúng tôi hiểu vấn đề quản lý chất thải

Wastelink đã cung cấp hệ thống giám sát quản lý chất thải và cấp nước trong gần 30 năm qua.

Giải pháp cho các doanh nghiệp

Chúng tôi am hiểu vai trò và tầm quan trọng của công tác quản lý chất thải và rất mong muốn hỗ trợ quá trình này để bảo về tài sản của khách hàng cũng như môi trường của chúng ta. Hệ thống của chúng tôi hỗ trợ thu thập dữ liệu, giảm thiểu tôi đa chi phí và nhân lực để đạt được hiệu quả giám sát có chất lượng cao.

Wastelink chuyên cung cấp giải pháp phần mềm cho doanh nghiệp và các công ty vận chuyển chất thải, nhằm thu thập dữ liệu thời gian thực để từ đó khách hàng đạt được mức độ tuân thủ môi trường đã đề ra. 

Đặc điểm

 • Được thiết kế để chuyên quản lý mức độ tuân thủ quản lý chất thải 

 • Với kinh nghiệm gần 30 năm trong lĩnh vực quản lý chất thải 

 • Sử dụng công nghệ quản lý đáng tin cậy

 • Chi phí phù hợp với hiệu quả

 • Tùy biến

 • Tích hợp với hệ thống quản lý hiện có của khách hàng

Lợi ích

 • Hoàn thiện công tác quản lý chất thải của khác hàng 

 • Cung cấp dữ liệu thời gian thực

 • Tự động báo cáo và gửi thư/tin nhắn thông báo

 • Dẽ dàng sử dụng 

 • An toàn và bảo mật

 • Cung cấp thông tin tổng thể về các hoạt động liên quan tới quản lý chất thải 

Hệ thống quản lý chất thải của Wastelink được áp dụng đầu tiên vào năm 1991. Thời điểm đó, chúng tôi sử dụng giải pháp di dộng để giám sát quá trình thu gom chất thải dự trên mã vạch được gắn vào nguồn chất thải của khách hàng, hoặc vị trí trên GPS. Điều này cho phép khách hàng quản lý dễ dàng quá trình thu gom chất thải được thực hiện đúng thời điểm và xả thải theo tiêu chuẩn tuân thủ môi trường

Tuy nhiên tới nay, chỉ một phần nhỏ của hệ thống cũ được sử dụng. Chúng tôi bây giờ sử dụng toàn bộ cơ sở dữ liệu cho tất cả các địa điểm và thiết bị của khách hàng cùng với ứng dụng kiểm tra bảo trì bảo dưỡng. Ứng dụng kiểm tra được phát triển theo yêu cầu của khách hàng, phù hợp với từng vị trí, dự trên hoạt động kinh doanh và thiết bị xử lý sơ bộ tại nguồn.

Hệ thống sẽ tự động gửi báo cáo và thư thể hiện mức độ tuân thủ quy định để khách hàng dẽ dàng theo dõi, cung như hiển thị dữ liệu liên quan khi nhận được thắc mắc. Báo cáo cho cơ quan chức năng (ví dụ văn phòng Nước ở bang NSW) được thực hiện dễ dàng và nhanh chóng hơn nhiều do Wastelink sử dụng dữ liệu thời gian thực và tự động cập nhật

​Chúng tôi am hiểu nhu cầu và ưu tiên của mỗi khách hàng là khác nhau, và từ đó chúng tôi có thể tùy biến phần mềm theo nhu cầu đó. Trên tất cả, chúng tôi hướng tới cung cấp giải pháp tiết kiệm thời gian tối đa cho khách hàng.

Tổng hợp dữ liệu quản lý chất thải của Wastelink

Giải pháp cho đơn vị vận chuyển

Wastelink cũng cấp cấp giải pháp cho các đơn vị vận chuyển chất thải để tích hợp với hệ thổng của đơn vị hoặc hoạt động độc lập

Cơ sở dữ liệu của đơn vị vận chuyển thâp thập thông tin liên hệ của từng khách hàng và chất thải , từng vị trí hoặc nguồn phát sinh cũng như các thông tin khác khi tiếp nhận chất thải. Khách hàng có thể dễ dàng sử dụng cơ sở dữ liệu này để giám sát hoạt động vận chuyển 

Cùng với quá trình thu thập đầy đủ dữ liệu vận chuyển chất thải, Wastelink cung cấp giải pháp bảo mật dữ liệu cho khách hàng. Dự vào cơ sở dữ liệu này, khách hàng có thể đưa ra các báo cáo và minh chứng cho cơ quan chức năng về mức độ tuân thủ môi trường của đơn vị.

bottom of page