top of page

Từ một hoặc hàng trăm, hàng ngàn địa điểm khác nhau, Wastelink sẽ thu thập dữ liệu và kết nối tới trung tâm quản lý thông tin, cung cấp báo cáo và phân tích, tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn

Wastelink - Sản phẩm của chúng tôi

Phần mềm quản lý công việc

Tổng quan

Trong gần 30 năm qua,  Wastelink đã tham gia giám sát và thực hiện các dự án, chủ yếu trong lĩnh vực nước và nước thải. Chúng tôi khởi đầu với nước thải - đó là lí do bắt nguồn cái tên của chúng tôi (Wastelink)

Theo thời gian, chúng tôi đã cải thiện các sản phẩm của mình nhằm đáp ứng nhiều mục đích sử dụng khác nhau.Hiện tại chúng tôi đang cung cấp sản phẩm một cách nhanh chóng, mạnh mẽ và đáng tin cậy cho rất nhiều tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực này.

Hệ thống phần mềm 

 

Hệ thống phần mềm của chúng tôi thu thập dữ liệu từ ứng dụng di động trên điện thoại và máy tính bảng, chuyển dữ liệu đến trung tâm quản lý thông tin để sử dụng cho việc báo cáo và phân tích.

 

Mục đích sử dụng ban đầu là theo dõi hoạt động của các thiết bị tiền xử lý nước thải - khi nào chúng được bảo dưỡng và làm thế nào để hỗ trợ doanh nghiệp quản lý hoạt động này.

Sau đó, chúng tôi đã mở rộng hệ thống này để áp dụng quản lý quy trình xử lý chất thải thương mại, liên tục từ giai đoạn đầu tới cuối.

Việc kiểm tra giám sát nhà máy và thiết bị có thể được dễ dàng tùy chỉnh theo yêu cầu và có phạm vi sử dụng rộng rãi - từ trạm bơm đến nhà máy xử lý nước thải hoặc hệ thống thoát nước. Tất cả thông tin được kết nối nhanh chóng và báo cáo kiểm tra, giám sát được gửi đi gần như ngay lập tức. Thông tin trong báo cáo kiểm tra, giám sát bao gồm tình trạng hoạt động của các thiết bị, có thể được thực hiện hàng ngày hoặc hàng tuần từ các công trình từ xa, được gửi các văn phòng cấp tỉnh và cấp quốc gia.

Việc kiểm tra này có thể được sử dụng cho nhiều quy trình khác - thu thập và báo cáo dữ liệu từ các cơ sở thực địa về trụ sở chính hoặc từ các văn phòng chính quyền tỉnh về văn phòng cấp quốc gia. Dữ liệu có thể được nhập bằng ứng dụng di động hoặc ứng dụng trên máy tính để bàn hoặc đến trực tiếp từ các cảm biến hoặc thiết bị có kết nối Internet.

 

Một lĩnh vực khác được quan tâm gần đây là lĩnh vực  quản lý đấu nối hệ thống thoát nước , trong đó lưu giữ tất cả các đấu nối, trạng thái của cơ sở dữ liệu và lịch sử của quy trình. Hệ thống này được sử dụng để nhắc nhở việc kiểm tra giám sát hoặc các hoạt động khác được ghi lại trong ứng dụng di động.

 

Nếu nhu cầu của bạn không được đáp ứng bởi những dịch vụ trên,  Wastelink sẽ làm việc với bạn để phát triển ý tưởng hoặc mẫu ứng dụng mà bạn muốn. Chúng tôi phát triển các hệ thống rất nhanh, cho cả website và thiết bị di động, và đồng bộ hoá chúng với nhau.

Wastelink sẽ cung cấp một giải phát phần mềm đáp ứng được nhu cầu của bạn! 

bottom of page